naturavie

Scopurile Fundației „Natura Vie

  • este de a promova, sprijini și implementa la nivel regional acquis-ul comunitar, programele de protecție a mediului înconjurător și a sănătății populației.
  • susţinerea educaţiei, formării profesionale, dezvoltării şi implementării măsurilor active de ocupare. Incluziune socială, şanse egale pe piaţa muncii, susţinerea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii în mediul rural şi urban, naţional şi transnaţional.
  • susţinerea promovării şi formării culturii antreprenoriale, adaptării şi reorientării pentru firme şi angajaţii săi.
  • susţinerea dezvoltării parteneriatelor economice sociale şi culturale regionale, naţionale şi transnaţionale.
  • susţinerea şi realizarea activităţilor de învăţământ (secundar, tehnic sau profesional), activităţi de servicii suport pentru învăţământ, alte forme de învăţământ.
  • promovarea şi implementarea la nivel regional a aquis-ului comunitar, a programelor de protecţie a mediului înconjurător, a sănătăţii populaţiei şi a învăţării continue, pe tot parcursul vieţii, a adulţilor.

Proiecte recente


13 martie 2019
MIS ETC 339

13 martie 2019
RO BG 22

13 martie 2019
FISHNAT