Despre fundatie

Descrierea organizaţiei

Organizația a fost înființată la data de 13 octombrie 2003. La aceea data a și început activitatea.

Scopurile Fundației “Natura Vie”

 • este de a promova, sprijini și implementa la nivel regional acquis-ul comunitar, programele de protecție a mediului înconjurător și a sănătății populației.
 • susţinerea educaţiei, formării profesionale, dezvoltării şi implementării măsurilor active de ocupare. Incluziune socială, şanse egale pe piaţa muncii, susţinerea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii în mediul rural şi urban, naţional şi transnaţional.
 • susţinerea promovării şi formării culturii antreprenoriale, adaptării şi reorientării pentru firme şi angajaţii săi.
 • susţinerea dezvoltării parteneriatelor economice sociale şi culturale regionale, naţionale şi transnaţionale.
 • susţinerea şi realizarea activităţilor de învăţământ (secundar, tehnic sau profesional), activităţi de servicii suport pentru învăţământ, alte forme de învăţământ.
 • promovarea şi implementarea la nivel regional a aquis-ului comunitar, a programelor de protecţie a mediului înconjurător, a sănătăţii populaţiei şi a învăţării continue, pe tot parcursul vieţii, a adulţilor.

Fundația desfășoară următoarele activități:

a) Seminarii, cursuri și întâlniri de informare vizând conștientizarea populației și agenților economici privind reglementările existente în domeniul protecției mediului și sănătății populației; De asemenea cursuri, informare și consiliere pentru dezvoltarea resurselor umane;

b) Studii și cercetări privind problemele de mediu la nivel național și local, respectiv dezvoltarea de soluții inovative pentru soluționarea acestora;

c) Realizarea de parteneriate locale, regionale și naționale vizând planuri pentru protecția mediului înconjurător (gestionarea deșeurilor, supravegherea calității aerului, solului, utilități publice, schimbări climatice, etc);

d) Servicii de consultanță și asistență prin experți proprii sau atrași pentru implementarea de proiecte privind mediul înconjurător;

e) Acțiuni de instruire și consiliere pentru promovarea agro-turismului, înființarea și dezvoltarea fermelor ecologice.

Activități desfășurate

 • Informarea și conștientizarea publicului în domeniul protecției mediului la nivelul județului Călărași și regiunea transfrontalieră româno-bulgară Călărași – Silistra;
 • Membră a grupului de Parteneriat Local din cadrul ADR Sud Muntenia pentru implementarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu al județului Călărași;
 • A colaborat cu organizațiile Unimed Bucuresti, FDSC București, ECOEVALIND București, ECOEVALIND Călărași – asigurând lectori, experți și specialiști pentru proiectele de mediu;
 • A asigurat expertiză pe probleme de mediu pentru partenerii fundației – Agenția de Protecție a Mediului, Primăria municipiului Călărași, Prefectura Călărași, S.C. Phoenix Prod S.R.L., S.C. Castel – R S.R.L., S.C. GILI S.R.L., S.C. DELTA 6007 S.R.L., S.C. Pakida S.R.L. în perioada 2004 – 2007 membrii fundației au fost instruiți și calificați ca “Manager al sistemelor de management de mediu” și auditori de mediu. Acest lucru a dezvoltat expertiza Fundației pentru mai multe acțiuni și cursuri, precum:
  •  Asistență în introducerea sistemelor de management de mediu sau certificarea întreprinderilor;
  • Efectuarea de studii, lucrări și cercetări de profil, inclusiv baze de date;
  • Organizarea de manifestări științifice, conferințte, colocvii, seminarii etc. cu tematici în domeniul protecției mediului sau conexe;
  • Organizarea unor programe de instruire;
  • Asigurarea editării publicațiilor de specialitate;
  • Inițierea unor acțiuni de educație civică în probleme specifice protecției mediului;
  • Realizarea unui fond documentar și de informare despre politicile și cerințele de mediu ale UE în vederea aderării, dar și pentru realizările naționale și ale altor țări candidate în procesul de conformare;