Achizitii proiect RO BG 402 – servicii de traducere si interpretare

Fundația „Natura Vie” Călărași implementează, în cadrul Programului INTERREG V-A Romania-Bulgaria, proiectul << Pescuitul - oportunitate turistică transfrontalieră/produs și utilizare sustenabilă a patrimoniului natural și a resurselor>>, cod ROBG 402, cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.     Fundația „Natura Vie” Călărași, în calitate de beneficiar al finanţării, va achiziţiona servicii de traducere si interpretare, necesare în vederea derulării și respectării obligațiilor ce decurg din Contractele de finanțare nr. 98322/30.08.2018 și nr. 98324/30.08.2018 încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fundația „Natura Vie” Călărași.În acest sens, suntem interesaţi să ne transmiteţi oferta dumneavoastră cu preturile practicate  și perioada de valabilitate a ofertei, conform specificațiilor  de mai jos:Servicii de traducere (cod CPV – 79530000-8)Traducere studiu comun din limba romana in limba bulgara = 100 pag.Traducere brosura turistica din limba romana in limba bulgara (3 bucati ) – 3×20 pag = 60 pag.Traducere brosura turistica din limba romana in limba engleza ( 3 bucati ) – 3×20 pag = 60 pag.Traducere metodologie implementare pachet FISHNAT din limba romana in limba bulgara ( 3 metodologii ) – 3×20 pag = 60 pag.Traducere metodologie implementare pachet FISHNAT din limba romana in limba engleza ( 3 metodologii ) – 3×20 pag = 60 pag.Traducere strategie de marketing din limba romana in limba bulgara = 10 pag.Traducere material promovare pachet FISHNAT din limba romana in limba bulgara = 20 pag.Servicii de interpretare (cod CPV – 79540000-1)- Servicii de interpretare româno-bulgară la un eveniment in cadrul proiectului, ce se va desfașura  la Calarasi pe parcursul a 2 zile/1 noapte.Vă rugăm  să ne transmiteţi oferta dumneavoastră   până la data de 23.01.2019  prin fax, e-mail sau direct la sediul Fundației.Criteriul de atribuire va fi prețul cel mai scăzut.Informaţii suplimentare puteţi obţine la tel. 0723.513.998