Achizitii proiect RO BG 402 -Servicii de contabilitate

Fundația „Natura Vie” Călărași implementează, în cadrul Programului INTERREG V-A Romania-Bulgaria, proiectul  << Pescuitul – oportunitate turistică transfrontalieră / produs și utilizare sustenabilă a patrimoniului natural și a resurselor >>, cod RO BG 402  , cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.    Fundația „Natura Vie” Călărași, în calitate de beneficiar al finanţării, va achiziţiona “servicii de contabilitate”, necesare în vederea derulării și respectării obligațiilor ce decurg din Contractele de finanțare nr.98322/30.08.2018 și nr. 98324/30.08.2018 încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fundația „Natura Vie” Călărași.În acest sens, suntem interesaţi să ne transmiteţi oferta dumneavoastră cu preturile practicate (euro/lună) și perioada de valabilitate a ofertei, pentru o perioadă de 15 luni.Vă rugăm  să ne transmiteţi oferta dumneavoastră   până la data de 17.10.2018  prin fax, e-mail sau direct la sediul Fundației.Criteriul de atribuire va fi prețul cel mai scăzut.Informaţii suplimentare puteţi obţine la tel. 0723.513.998