Dezvoltarea durabilă – un efort conjugat al actorilor economici, societății civile și autoritatilor publice din regiunea transfrontaliera

  1. TITLU: “Dezvoltarea durabilă – un efort conjugat al actorilor economici, societății civile și autoritatilor publice din regiunea transfrontaliera

OBIECTIVE: dezvoltarea unor rețele durabile de cooperare și transfer de know-how între agenți economici, organizații și autorități locale din zona transfrontaliera Călărași-Silistra

GRUP TINTA: Agenții economici din mediul urban și rural din zona transfrontalieră Călărași-Silistra care desfășoară activități în domeniile producției alimentare, construcțiilor și agricultură

ACTIVITATI PRINCIPALE:

  1. realizarea unui parteneriat româno-bulgar și a unui plan de acțiune comun în domeniul protecției mediului la nivelul agenților economici;
  2. organizarea de seminarii de informare și educare adresate agenților economici;
  3. organizarea a 3 mese rotunde adresate agentilor economici din domeniile alimentatiei, constructiilor si agriculturii.

ANUL IMPLEMENTĂRII: 2008