Achizitii proiect RO BG 402 – Achizitie autoturism

Fundatia „Natura Vie” Calarasi implementează, în cadrul Programului INTERREG V-A Romania-Bulgaria, proiectul  << Pescuitul – oportunitate turistica transfrontaliera / produs si utilizare sustenabila a patrimoniului natural si a resuselor >>, cod RO BG 402  , cofinanţat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.           Fundatia „Natura Vie” Calarasi, în calitate de beneficiar al finanţării, va achiziţiona un autoturism, necesar în vederea derularii si respectării obligațiilor ce decurg din Contractele de finanțare nr. 98322/30.08.2018 si 98324/30.08.2018 încheiate între Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Fundatia „Natura Vie” Calarasi.În acest sens, suntem interesaţi să ne transmiteţi oferta dumneavoastră tehnico-valorica si perioada de valabilitate a ofertei, conform specificatiilor minime de mai jos:-  Autoturismul sa se incadreze in categoria SUV pentru oras.-  Capacitatea cilindrica : maxim 1600 cmc.-  Combustibil : benzinaLasam la alegerea d-voastra dotarile pentru acest autoturism ofertat .Va rugam  să ne transmiteţi oferta dumneavoastră   pana la data de 17.10.2018  prin fax, e-mail sau direct la sediul Fundatiei.Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.Informaţii suplimentare puteţi obţine la tel. 0723.513.998