Achizitii proiect RO BG 402 – servicii de realizare film

Fundația „Natura Vie” Călărași implementează, în cadrul Programului INTERREG V-A Romania-Bulgaria, proiectul “Pescuitul – oportunitate turistică transfrontalieră / produs și utilizare sustenabilă a patrimoniului natural și a resurselor”, cod ROBG 402  , cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.Fundatia „Natura Vie” Călărași, în calitate de beneficiar al finanţării, va achiziţiona “servicii de productie film”, cod CPV 92111250-9,  necesare în vederea derulării și respectării obligațiilor ce decurg din Contractele de finanțare nr. 98322/30.08.2018 și nr. 98324/30.08.2018 încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fundația „Natura Vie” Călărași.Serviciile pe care urmeaza sa le achizitionam se refera la:- productie film documentar cu pachetele turistice FISHNAT;- productie film cu Festivalul FISHNAT.În acest sens, cei interesaţi vor transmite oferta de pret   si  perioada de valabilitate a ofertei pentru serviciile mai sus mentionate, tinand cont de urmatoarele specificatii tehnice:- realizare film cu pachetele turistice FISHNAT (1 film documentar cu durata de 10-15 minute, realizat din filmări pe teren – 3-5 zile, editare complexă cu efecte speciale – brand personalizat cu identitatea vizuală a proiectului – 5 melodii cu Licență muzicală de difuzare (1 milion)- fundal vocal profesional în versiunea bulgară, engleză, română- format video- full-HD, 1920×1080 pixeli, 25 cadre pe secundă).Lucruri de urmărit: 1 concept (1 scenariu + 1 povestire) -1 film documentar de 10-15 minute, full-HD, 1920x 1080 pixeli x 25 cadre pe secundă , fișier standard – 1 film documentar de 10-15 minute , full-HD , 1920x 1080 pixeli x 25 cadre pe secundă, o versiune optimizată pentru Canale media publice – cu un film remorcă de 2 minute (dosar standard și versiuni Canale de difuzare media publice ).- realizare film cu Festivalul FISHNAT (1 film documentar de 10-15 minute fiecare, 3-5 zile de fotografiere în teren,  editare complexă cu efecte speciale – branding personalizat cu identitatea vizuală a proiectului -5  melodii cu Licență muzicală de difuzare (1 milion) – voce profesională pentru versiunile bulgară, engleză și română – format video – full-HD, 1920 x 1080 pixeli, 25 cadre pe secundă.Lucruri de livrat: – 1 concept (1 script + 1 povestire) – 1 film documentar  de 10-15 minute, full-HD, 1920 x 1080 pixeli, 25 cadre pe secundă, fișier principal – 1 film documentar de 10-15 minute, full-HD,1920 x 1080 pixeli, 25 cadre pe secundă, dosar standard –1 film documentar de 10-15 minute , full-HD 1920 x 1080 pixeli x 25 cadre pe secundă o versiune optimizată pentru canalele media sociale – de asemenea un film remorcă ( de final) de 2 minute (fișierul standard și  versiunile canalului media).Oferta va fi transmisa până la data de 18.10.2018  prin fax, e-mail sau direct la sediul Fundației.Criteriul de atribuire va fi prețul cel mai scăzut.Informaţii suplimentare puteţi obţine la tel. 0723.513.998