Achizitii proiect RO BG 402 -Servicii de consultanta in achizitii

Fundația „Natura Vie” Călărași implementează, în cadrul Programului INTERREG V-A Romania-Bulgaria, proiectul << Pescuitul – oportunitate turistică transfrontalieră / produs și utilizare sustenabilă a patrimoniului natural și a resurselor >>, cod RO BG 402 , cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Fundația „Natura Vie” Călărași, în calitate de beneficiar al finanţării, va achiziţiona servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice, necesare în vederea derulării și respectării obligațiilor ce decurg din Contractele de finanțare nr.98322/30.08.2018 și nr.98324/30.08.2018 încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fundația „Natura Vie” Călărași.

În acest sens, suntem interesaţi să ne transmiteţi oferta dumneavoastră cu prețurile practicate (euro/oră) și perioada de valabilitate a ofertei .
Numărul de ore estimate pentru realizarea documentațiilor de achiziție publică este de 100 ore.

Vă rugăm să ne transmiteţi oferta dumneavoastră până la data de 25.09.2018 prin fax, e-mail sau direct la sediul Fundației.
Criteriul de atribuire va fi prețul cel mai scăzut.
În anexă vă trimitem Proiectul RO BG 402, pentru informare.
Informaţii suplimentare puteţi obţine la tel. 0723.513.998